Declaración de accessibilitat

EGAMECOURT, SL, s’ha compromès a fer accessible el vostre lloc web, de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al web https://www.escapis.cat/.

Situació del compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

1. Manca de conformitat amb el RD 1112/2018:

 • Els nivells dels titulars en algunes pàgines poden no ser consecutius H1, H2, H3…
 • Alguns dels components web poden no tenir un atribut aria-label
 • Alguns titulars poden no passar el contrast nivell AAA
 • Poden trobar-se textos en què l’alçada de la línia no sigui equivalent a l’1,5 la mida de la font o l’espaiat entre paràgrafs d’almenys 2 vegades la mida de la font.

2. Càrrega desproporcionada:

 • No aplica

3. El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable

 • No aplica

Preparació d’aquesta declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració va ser preparada el 17 d’octubre del 2023. El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme pel mateix organisme. Última revisió de la declaració: 17 de gener del 2024.

Observacions i dades de contacte

Estem compromesos a continuar millorant l’accessibilitat del nostre lloc web per garantir una experiència satisfactòria per a tots els nostres usuaris.

Si trobeu algun problema o teniu algun suggeriment sobre com podem complir els requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) , per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part daquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats daccés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a laccessibilitat del lloc web.

Si us plau no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres a egamecourt@gmail.com o al telèfon (+34) 623 355 102

Pots presentar:

 • Una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o
 • una sol·licitud d’informació accessible relativa a:
  • o continguts que estan exclosos de làmbit daplicació del RD 1112/2018 segons el que estableix larticle 3, apartat 4
  • o continguts que estan exempts del compliment dels requisits daccessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

A la Sol·licitud d’informació accessible, cal concretar, amb tota claredat, els fets, les raons i la petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

Les comunicacions, les queixes i les sol·licituds d’informació accessibles seran rebudes i tractades per EGAMECOURT, SL.

Procediment d’aplicació

Si una vegada realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no s’estigués d’acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits que preveu l’article 12.5, la persona interessada pot iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en cas que hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La reclamació es pot presentar a través del correu electrònic o telèfon facilitats. Les reclamacions seran rebudes i tractades per EGAMECOURT, SL.

Contingut opcional
El nostre lloc web ha estat dissenyat i desenvolupat amb l’objectiu de ser el més accessible possible, incloent-hi característiques com:

 • Compatibilitat amb programari de lectura de pantalla.
 • Navegació amb teclat.
 • Text alternatiu en imatges i elements multimèdia.
 • Contrast suficient entre el text i el fons.
 • Estructura clara i organitzada de la informació.

La versió actualment visible d’aquest lloc web és del 17 de gener del 2024 i en aquell moment es va fer la revisió del nivell d’accessibilitat en aquell moment.

A partir de la data esmentada es duen a terme revisions periòdiques del contingut web nou o modificat per tal d’assegurar el compliment dels requeriments d’accessibilitat.