Què ha canviat en el joc 2?

Quan l’equip de Escapis va començar a dissenyar el Nivell 1 ens vam plantejar uns objectius mínims que el joc havia de tenir i que determinaria la marca Escapis: El joc no havia de requerir coneixements específics als jugadors. El nostre objectiu és que qualsevol persona de qualsevol edat o professió pogués superar el joc […]