Català:

[nzs_heading heading=”5″] Termes i condicións d’ús [/nzs_heading]

-Les dades personals recollides per Escapis, són per ús intern, no es facilitaran a terceres persones.

-Escapis no té accés a les dades bancaries proporcionades pel client, tot queda codificat per la plataforma de pagament Paypal.

-El pagament de la reserva no pot ser retornat, però si hi ha qualsevol problema i no es pot vindre el dia reservat, es pot canviar la data del mateix amb un mínim de 24 hores d’ antelació abans de la mateixa.

-Tot i disposar de circuit de televisió tancat, en cap cas es guarden imatges dels participants sense previ consentiment.

Castellano:

[nzs_heading heading=”5″] Términos y condiciones de uso [/nzs_heading]

-Los datos personales recogidos por Escapis, son para uso interno, no se facilitarán a terceras personas.

-Escapis no tiene acceso a los datos bancarios proporcionados por el cliente, todo queda codificado por la plataforma de pago Paypal.

-El pago de la reserva no puede ser devuelto, pero si hay cualquier tipo de problema y no se puede venir a jugar en el día reservado, se podrá cambiar la hora del mismo con un mínimo de 24 horas de antelación antes de la misma. 

-Aun disponiendo de circuito de televisión cerrado, en ningún caso se guardarán imágenes de los participantes sin consentimiento previo.

English:

[nzs_heading heading=”5″] Terms and conditions [/nzs_heading]

-Personal information collected by Escapis, are for internal use only. Anyelse but us will have acces to them.

-Escapis dont have acces to the bank information, the platform Paypal its a nsecure webpage.

-The payment of a reservation cant be refounded, but if there is any kind of problem and you cant come top play, you can change the reservation hour to another 24 hours before of the day.

-Although we have a CCTV, we dont keep images of our participants without previous agreement.

No Comments

Leave a Reply